messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
find_in_page หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ การสร้างขวัญกำลังใจ แก่พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 74
find_in_page หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 99
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลือนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
find_in_page ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 71
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 84
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก