ชื่อเรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : r8R0EVfWed75935.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้