messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ [30 เมษายน 2567]
ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประสภาฯ ปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก[22 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ[16 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพ.ศ. 2567[18 มกราคม 2567]
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567[13 มกราคม 2567]
นที่ 14 มิถุนายน 2566 ดร.มนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วยคณะ มอบเงินช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ อบจ.สุโขทัยช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของตำบลวังลึก จำนวน 16 ราย[14 มิถุนายน 2566]
โครงการฝึกอบรม ทำแผนพัฒนาตำบลและแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)[1 ตุลาคม 2564]
1 1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก