messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box คณะผู้บริหาร
นายสัญญา น้อยผล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
โทรศัพท์ : 08-9562-1860
นายเถาวัลย์ นิ่มมั่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 09-32743058
นายไพบูลย์ อุ่นนุช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 09-7985-8829
นายพิน อยู่คร
เลขานุการ
โทรศัพท์ : 08-9562-8909
นางปาลิณีย์ ชัยพิริยดำรงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
โทรศัพท์ : 08-1886-1552
นายอนุสร ประมูลสิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
โทรศัพท์ : 08-9563-5506

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก