messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และวันเริ่มสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่ การเลือกตั้ง ส.ส. (วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.) เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรเลือกตั้งสองใบ เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภา ระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคี คัพ ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประชาสัมพันธ์ แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
ประชาสัมพันธ์ รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
รายงานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 103
1 - 20 (ทั้งหมด 71 รายการ) 1 2 3 4

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก