องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภา ระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี(ปีงบประมาณพ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศนโยบายการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ การสร้างขวัญกำลังใจ แก่พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.วังลึก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของหน่วยงาน (ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
1 - 20 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3