messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
image ป้ายประชาสัมพันธ์
งดให้ งดรับ[19 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชาสัมพันธ์ ประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส[16 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชาสัมพัมธ์ การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยืนยันสิทธิได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันสิทธิแทน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ธันวาคม 2567[6 ตุลาคม 2566]
ภาพการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต[6 มิถุนายน 2566]
เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาพรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[15 มีนาคม 2566]
รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด[10 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567[10 ตุลาคม 2565]
นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ[26 กรกฎาคม 2565]
1 1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก