องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง การเผยแพร่และการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลถมดินพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีการเแพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากสามแยกหนองตมน้อย - คลองโอ่งแตก หมู่ 7 บ้านหนองตูม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหย่อมยาง ซอย 2 หมู่ 6 บ้านหนองตม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองลานไข่น้ำ หมู่ 6 บ้านหนองตม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากสามแยกน้อย - คลองโอ่งแตก หมู่ 7 บ้านหนองตูม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกำหนกราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหย่อมยาง ซอย 2 บ้านหนองตม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองลานไข่น้ำ หมู่ 6 บ้านหนองตม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
1 - 20 (ทั้งหมด 146 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8