องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ส่วนที่ 4.การติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1