องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ส่วนที่ 4.การติดตามและประเมินผล
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิบัติ
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1