ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.วังลึก หมายเลขทะเบียน กจ ๑๐๒๖ สุโขทัย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง