ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าในชัด บ้านนายทัน ไทยมี หมู่ ๕ บ้านหนองป่าแต้ว ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง