ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๔๘ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง