ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.วังลึก หมายเลขทะเบียน กข.5602 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง