ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าในชัด บ้านนายทัน ไทยมี หมู่ 5 บ้านหนองป่าแต้ว ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ชื่อไฟล์ : Lw4nQUfThu70347.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้