ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : ih8u0vyTue41144.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้