ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก 
 

 

          นายก
นายสัญญา  น้อยผล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
เบอร์ติดต่อ 08-9562-1860
 
 

                         

       รองวัล       ไพบูล พิน
           นายเถาวัลย์  นิ่มมั่ง
    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
      เบอร์ติดต่อ 09-3274-3058
        นายไพบูลย์ อุ่นนุช    
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     เบอร์ติดต่อ 09-7985-8829 
          นายพิน  อยู่คร
            เลขานุการ
 เบอร์ติดต่อ 08-9562-8909