นายก

 

   " เรียน พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน ชาวตำบลวังลึกที่เคารพรักทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชาชนมากที่สุดอีกทั้งยังเป็นการปกครอง ของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ผู้บริหารงานล้วนมา จากตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งสิ้นกระผมหวังว่าการให้บริการสาธารณะของเราจะนำประโยชน์ให้กับประชาชนชาวตำบลวังลึกและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้องได้ในระดับหนึ่งซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกจะหาวิถีทางแก้ไขปัญหาของพี่น้องให้มากที่สุดครับ '' 

 

 

   นายสัญญา  น้อยผล

    นายก อบต.วังลึก

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังลึก

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังลึก

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ.วัดหัวฝ่าย

106065994  

  • new ➽ วันที่ 22 มิถุนายน 2563
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกร่วมกับวัดหัวฝ่าย
  • จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2563

กอ.รมน. สุโขทัย นำโดย ร.ต.สุชาติ ท้วมนาค หัวหน้าชุดวิทยากร ขุนด่าน กอ.รมน.สุโขทัย

 

102406767 1530466350464782 5767763517912139627 o
วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น.
กอ.รมน. สุโขทัย นำโดย ร.ต.สุชาติ ท้วมนาค
หัวหน้าชุดวิทยากร ขุนด่าน กอ.รมน.สุโขทัย
ได้จัดทำโครงการสานเสวนาและสันทนาการ (ขุนด่าน)
เพื่อประเมินผลและติดตามการแพร่ระบาดของโควิด-19.
และให้การรับรู้แก่ ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน อสม.
ณ ห้องประชุม อบต.วังลึก

 

 

โครงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาตำบลและแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปีงบประมาน พ.ศ.2563

01
➽โครงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนา
ตำบลและแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2563

 

 

โครงการพัฒนาและรณงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                                                                                                          

ปลูกแฝก
 new  ➽24 มิ.ย.2563 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัย อบต.วังลึก
ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ประชาชน จิตอาสา ตำบลวังลึก
ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการพัฒนาและรณงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ บริเวณสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ 1 บ้านวังลึก

 

 

 

การป้องกันการทุจริต ในการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกประจำปี พ.ศ.2563

 

777
ผู้บริหาร อบต.วังลึก โดย นายสัญญา น้อยผล 
ร่วมกับสมาชิกสภา อบต.วังลึก ร่วมแสดงเตนารมณ์ 
การป้องกันการทุจริต ในการบริหารงาน อบต.

Archive Module

This module shows a list of the calendar months containing archived articles. After you have changed the status of an article to archived, this list will be automatically generated.Help

 

 

 

 
   face   doe2 
 ima60        doe
         doe3
     
 dla logo

 

 

 3