คณะ 

 

 

 

 

 

                 นายสัญญา น้อยผล

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังลึก

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังลึก

นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการฝึกอบรม ทำแผนพัฒนาตำบลและแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

 

2566-2570
โครงการฝึกอบรม ทำแผนพัฒนาตำบลและแผนพัฒนาหมู่บ้าน
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

 

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยแรก

00000000000

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยแรก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึ

 

 

อบต. วังลึก พร้อม อสม. เยี่ยมผู้กักตัว เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่

                                                                                                          

0

อบต. วังลึก พร้อม อสม. เยี่ยมผู้กักตัว

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ หมู่ 3 - 4 -5

ตำบลวังลึก พร้อมพ่นฆ่าเชื้อบ้านที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อ

 

 

 

นายก อบต.วังลึกและคณะผู้บริหารได้ประประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเหมา

 

 274067558 1004190283518049 149393771132126574 n       

➽นายก อบต.วังลึกและคณะผู้บริหารได้ประประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเหมา

 

 

 

 

 

 

 
   face   doe2 
 ima60        doe
         doe3
     
 dla logo

 

 

 3